• greenteamcentar@gmail.com
  • +387 66 262 610

Zajedno za čistiji Novi Grad

Zajedno za čistiji Novi Grad je akcija koja se realizuje povodom 1.aprila - Međunarodnog dana za ekologiju duše. Ovom prilikom u saradnji sa obrazovnim ustanovama i Opštinom Novi Grad, Green team organizuje proljetno čišćenje grada. Ova akcija svake godine okupi najmanje 500 učesnika, a područje grada biva podjeljeno u reone koji su predmet čišćenja. Važno je istaknuti da se tokom čišćenja pokupi značajna količina otpada:

- Dvorišta i igrališta osnovnih škola

- Dvorišta i igrališta srednjih škola

- Unski kej - šetalište

- Obala uz unski kej

- Park i okolina spomenika "Majka partizanka"

- Izletište Kula

Pored toga, važno je napomenuti i podršku komunalnog preduzeća JP "Komus" d.o.o. Novi Grad koji vodi računa o tome da se sav prikupkupljeni otpad adekvatno deponuje.

Posebno zahvalni

  • hvala0.jpg
  • hvala1.jpg
  • hvala2.jpg
  • hvala3.jpg
  • hvala4.jpg
  • hvala5.jpg
  • hvala6.jpg