• greenteamcentar@gmail.com
  • +387 66 262 610

Za čistu i bistru rijeku Unu

Inicijativa "Za čistu i bistru rijeku Unu" je potekla od srednjoškolaca, Andreja i Svetozara. Uz organizacionu podršku i volontersku pomoć vršnjaka (i nekolicine zaljubljenika u Unu) su realizovali akciju koju možemo posmatrati kroz četiri faze:

- Priprema za realizaciju inicijative i nabavka materijala za radnu akciju - aktivnost je podrazumjevala nabavku potrebnih materijala za radnu akciju čišćenja keja, kao i nabavku kanti za semeće koje su bile postavljene duž keja.

- Mapiranje učesnika i edukacije - Mapiranje učesnika je počelo samim početkom inicijative gdje su za najuži fokus uzeti mladi od kojih je preko 80 njih bilo na neki od načina aktivno uključeno u projekat, bilo da je to kroz edukaciju i gledanje kratkih eko filmova, direktno učešće u akciji ili p2p razmjena iskustava prilikom distribucije promotivnih materijala.

- Izrada promo materijala i distribucija - Aktivnost je obuhvatala izradu promo materijala, letaka i stikera namjenjenih za "gerila marketing". Distribuciju je radilo 20 volontera.

- Radna akcija čišćenja keja i postavljanje kanti - u akciji čišćenja je aktivno učestvovalo preko 30 volontera koji su očistili kej u dužini od 1200m, te postavili 22 kante za otpad, te ih pričvrstili za stubove rasvjete.

Posebno zahvalni

  • hvala0.jpg
  • hvala1.jpg
  • hvala2.jpg
  • hvala3.jpg
  • hvala4.jpg
  • hvala5.jpg
  • hvala6.jpg