• greenteamcentar@gmail.com
  • +387 66 262 610

Una regata - Ne RAO

Manifestacija "Una regata - Lađom niz Unu" je bez sumnje jedna od najvažnijih manifestacija u Novom Gradu, naročito iz razloga što se ovaj događaj organizuje uz pomoć Dvora, Kostajnice i Hrvatske Kostajnice, te ovaj događaj pored promocije Une kao turističkog potencijala ima međunarodni karakter.

 

Prepoznajući važnost ovog događaja, kao i opasnost koja prijeti od odlaganja radioaktivnog otpada na području Trgovske gore (lokalitet stare kasarne Čerkezovac) - Green team je zajedno sa učesnicima ovog dogašaja zajedno poslao poruku, da nećemo dozvoliti odlaganje radioaktivnog otpada!

Na četiri stvari smo zajedno skrenuli pažnju:

- Životima se ne trguje; ne zanima nas koliko će namjenskih sredstava Hrvatska morati izdvojiti da bi bezbjedno skladištila radioaktivne otpade iz Nuklearne elektrane Krško. Nećemo dozvoliti je forsiranje Trgovske gore kao lokaliteta za odlaganje radioaktivnog otpada, bez obzira na pritiske, prijetnje i ucjene (koje najviše trpe aktivisti sa područja Hrvatske)

- Ignorisanje stavova stanovništva, obe države, sa obe strane rijeke Une je čin koji ne priliči članici Europske unije, kao što joj ne priliči ni ulaženje u svjesno kršenje međunarodnih konvencija koje definišu međunarodnu oblast (što će obećavamo biti predmet međunarodne arbitraže u slučaju nastavka aktivnosti)

- Odabir lokaliteta za skladištenje radioaktivnog otpada čiji je ulaz u kompleks na 800 metara od rijeke Une i 1000 metara od vodocrpilišta iz kog Novi Grad pije vodu je (sami-odaberite-riječ).

- 320 ljudi u žutim majicama su rekli šta misle o radioaktivnom otpadu pored Une, a možemo se zajedno složiti da će tek biti riječi o onom što imamo reći.

Posebno zahvalni

  • hvala0.jpg
  • hvala1.jpg
  • hvala2.jpg
  • hvala3.jpg
  • hvala4.jpg
  • hvala5.jpg
  • hvala6.jpg