Uloga demokratskog društva u društvenoj pravdi

About the project

Uz finansijsku pomoc Opstine Novi Grad, realizujemo projekat pod nazivom "Uloga demokratskog drustva u drustvenoj pravdi". Cilj ovog projekta je promocija drustvene pravde kroz mehanizme demokratskog drustva.

Project details