Biodiverzitet ušća Sane u Unu

About the project

Samostalno i sopstvenim resursima, udruzenje Green Team sporovodi istrazivanje biodiverziteta usca Sane u Unu. Ova aktivnost je zapoceta pocetkom maja 2016 godine, a planirano je da do maja 2017 godine imamo kompletirano istrazivanje koje ce biti javno prezentovano.

Project details