• greenteamcentar@gmail.com
  • +387 66 262 610

Konstantno posvećeni mladima

Angažman Green team-a primarno možemo podjeliti u tri oblasti, a to su: edukacija, životna sredina i društveni angažman. Strogo smo dosljedni u neprofitnom djelovanju, u svim aspektima našeg rada, težeći da pratimo pozitivne primjere iz okruženja, ohrabrujući one slične nama da prepoznaju prednosti ovakvog načina društvenog djelovanja.

1

Ideja

Imate ideju koja će unaprijediti "uslove života" u Novom Gradu i regiji?

2

Razgovarajmo

Ukoliko ideja doprinosi boljitku, porazgovarajmo o njoj. Za početak opišite je ovdje.

3

Uradimo

Rado ćemo svojim volonterskim radom i dostupnim sredstvima učiniti da ideju pretvorimo u djelo.

750

metara od granice

1020

metara od vodocrpilišta

20000

prikupljenih potpisa

230000

života u opasnosti

BORBA ZA ŽIVOT - PROTIV RADIOAKTIVNIH OTPADA

Nuklearna elektrana "Krško" se nalazi na granici Slovenije i Hrvatske, te kao takva je do sada proizvela značajne količine radioaktivnih otpada. Hrvatski sabor je donio odluku kojom za lokaciju skladištenja ovih radiaktivnih otpada bira Trgovsku goru - lokalitet na granici sa Bosnom i Hercegovinom (850 metara od rijeke Une), kršeći volju građana sa obe strane granice. Pored kršenja volje građana, prekršeno je i međunarodno pravo kao i što je zanemareno mišljenje struke, ali sumirajmo:

Lokacija

850 metara od Une, odnosno granice BIH i Hrvatske, u skladištima stare kasarne Čerkezovac.


O motivima

Vlast u Republici Hrvatsoj traži se najjeftinije rješenje za odlaganje RAO bez obzira na posljedice po stanovništvo u regiji.


Međunarodno pravo

Evidentno je kršenje međunarodnih konvencija (ESPOO i Aarhus), kao i mišljenja struke.


Prekogranični uticaj

Ignoriše se stav Bosne i Hercegovine, kako i prekogranični uticaj potencijalnog odlagališta.


Protivljenje građana

Stanovništvo obe države, kako Bosne i Hercegovine tako i Hrvatske je protiv odlaganja na Trgovskoj gori.


Uključi se

Želiš pomoći? Potreban/na si nam!

Izdvojeni projekti i inicijative

Za mlade bez razlika

Za mlade bez razlika

Read more...
Zajedno za čistiji Novi Grad

Zajedno za čistiji Novi Grad

Read more...
Una regata - Ne RAO na Trgovskoj gori

Una regata - Ne RAO na Trgovskoj gori

Read more...
Za čistu i bistru rijeku Unu

Za čistu i bistru rijeku Unu

Read more...

Želiš da se angažuješ na budućim projektima Green team-a?

Prijavi se

Video galerija

Preporučujemo

Posebno zahvalni

  • hvala0.jpg
  • hvala1.jpg
  • hvala2.jpg
  • hvala3.jpg
  • hvala4.jpg
  • hvala5.jpg
  • hvala6.jpg